A cikk letöltése jól nyomtatható PDF-ként
PDF-olvasó program
 


 
Megjelent: a Széchenyi István Egyetem házi email-hírlevelében, 2004. szeptember 5.

AZ YBL MIKLÓS DÍJ FÉL ÉVSZÁZADA

Winkler Csaba kommunikációs titkárságvezető

    


    Az Ybl Miklós-díj az 1953-as megalapítása óta az építészeti tevékenységért kapható legmagasabb szakmai kitüntetés Magyarországon. 1964-ig évente hat I. és hat II. fokozatú díjat adományoztak, 1964-1977 között harmadik fokozatú díj adományozására is volt lehetőség, majd 1978-tól évi tízre csökkent a díjban részesíthetők száma. 1992-ben került sor az építészeti díjak újabb szabályozására és új díjak alapítására. A környezetvédelem, a területfejlesztés, a természetvédelem és a környezet építése, alakítása és fejlesztése területén adományozható miniszteri elismerésekről úgy rendelkeztek, hogy az Ybl Miklós díj életműért adható díj, amely a hazai környezet építése, alakítása és értékmegőrzése érdekében huzamosan kifejtett kimagasló építészeti alkotó tevékenység elismeréséül adományozható. Ezt követően évente 5 díjat adtak ki, így nőtt annak eszmei értéke is. A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg. Újabb díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott díj elnyerése óta ért el.


GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÉSZEI:

WINKLER Oszkár, 1953 - építőművészeti munkásságáért. (soproni Épületasztalosáru gyár, soproni Ady Endre Kultúrház)
LAKATOS Kálmán, 1955 - a győri hatemeletes lakóház és a Győr-nádorvárosi lakótelep tervezéséért.
FÁTAY Tamás, 1962 - Győr városépítészeti kialakításában kifejtett eredményes munkásságáért, a műemlékvédelmi feladatok kulturált megoldásáért és a győri, Álmos utcai középmagas lakóház tervezéséért.
HEGEDŰS Ernő, 1963 - a Győr-révfalui 8 tantermes általános iskola tervezéséért, a vidéki tervező szervezet fejlesztéséért, valamint az építészeti kultúra emelése érdekében kifejtett tevékenységéért.
JURCSIK Károly, 1964 (a Széchenyi István Egyetem címzetes oktatója) - sokéves építészeti oktató-nevelő munkájáért. (BME Középület Tervezési Tanszék).
LŐRINCZ József, 1967 - mértéktartó eszközökkel, de részletekig gondos munkával megoldott kereskedelmi és vendéglátó épületek tervezéséért (győri Kristály Étterem)
JURCSIK Károly, 1971 - az orgoványi művelődési ház tervezéséért (Lakóterv)
CSERHALMY József, 1972 - Győr körzetében kifejtett több évtizedes építészeti alkotó tevékenységéért.
LŐRINCZ József, 1974 - a győri Magyar Vagon- és Gépgyár Acél- és szürkevas-öntöde és szociális épületének tervezéséért.
HORVÁTH Andor, 1976 - a győri Közraktár és egyéb ipari létesítmények tervezéséért (soproni Autóalkatrész-gyár ipartelepe, győri MVG Célgépgyár)
LANG János, 1978 - a Győri RÁBA ETO stadion és sport-együttes építészeti tervezése.
DR. WINKLER Gábor, 1981 (a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára) - Pápa műemléki belváros rekonstrukciója építészeti megoldásáért.
VARGA István, 1983 (oktat a Széchenyi István Egyetem építészmérnöki szakán) - a nyugat-dunántúli kastélyok helyreállítása során végzett magas színvonalú építészeti alkotó tevékenységéért (Nagycenk: Széchenyi-kastély; Sopronhorpács: Széchenyi-kastély, Fertőd: Muzsikaház)
BODROSSY Attila, 1985 (a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi docense) - a hévízi Thermál Aqua gyógyüdülő szálló magas színvonalú és gazdaságos építészeti megoldásáért.
JAHODA Maja, 1992 - kimagasló színvonalú szakmai munkásságáért, melynek során jó példát mutatott a magas színvonalú építészeti alkotások tervezésében nélkülözhetetlen, harmonikus társalkotói együttműködésre. (győri Hitelbank Rt.; győri Komédiás Étterem; soproni Gambrinus ház)
Dr. KUBINSZKY Mihály, 1992 - építészettörténeti és példaadó építészeti publicisztikai munkájáért, oktatói munkájáért, az építészeti kritika műfajában iskolateremtő tevékenységéért.
CZIGÁNY Tamás, 1999 (a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense) - magas színvonalú, letisztult, harmonikus építészeti alkotó tevékenységéért (győri Graboplast gyártócsarnok és szociális épület; győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont; győri Szent Anna Otthon; győri Zöld utcai garzonház)

YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN:

VASS Antal, 1956 - győri Centrum, ma On Line Áruház tervezéséért.
SEDLMAYR János, 1964 - műemlékek, főleg várak helyreállításáért (soproni Fegyvertár u. 3, Új u. 9, 11, 16, Szent György u. 8., Fő tér 6., Fabricius-ház, pannonhalmi Kolostor-kerengő)
SEDLMAYR Jánosné, 1969 - Sopron és Kőszeg (belváros) műemléki városközpontja rekonstrukciós tervei kidolgozásának elismeréseként.
ÁGOSTHÁZI László, 1976 - a soproni Bécsi u. 5. számú ház és egyéb műemlék jellegű épületek helyreállítása tervezéséért.
HOFER Miklós, 1978 - az építészeti tervezés és oktatás terén végzett kimagasló tevékenységéért, a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola tervezéséért.
KOPPÁNY Tibor 1978 - a magyar műemlékvédelem területén kifejtett két-évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen (győri Alkotmány u 10. és 17., Esterházy-palota)
HULYÁK Anna, 1980 - győri Martinovics tér 1-2. szám alatti műemlék-együttes helyreállításáért.
ACZÉL Gábor, 1984 - győri belváros részletes rendezési tervéért.
CSÁGOLY Ferenc, 1993 (oktat a Széchenyi István Egyetem építészmérnöki szakán) - több évtizedes kiemelkedő oktatói és alkotói tevékenységéért, tudományos értékű urbanisztikai értékvédelmi rendszer kidolgozásáért.
MÁTRAI Péter, 1997 - hosszú időn át folytatott kiemelkedő építészeti elméleti és gyakorlati tevékenységéért (1997-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet egyetemi docense)
GYÜRE Zsolt, 1998 - a város-rehabilitáció és a szakmai közélet területén kifejtett eredményes munkásságáért (a győri belváros rehabilitációs terve, a megépült négy épülettel)
KOLLER József, 1998 - magas színvonalú építészeti alkotó tevékenységéért (Sarród, Rév-Kócsagvár, Fertő-Hanság Nemzeti Park székháza, állattartó épületek, kutatóház, Fertőrákos Fő u., „Zollner-ház”; Fertőhomok: faluház)
PAZÁR Béla, 2001 - egyéni, visszafogott, tiszta építészeti formálásáért, amit oktatói és közéleti tevékenységében is érvényesít (kisfaludi evangélikus templom)
ZAMBÓ Terézia, 2001 - mintaértékű, az építészetet érzékenyen kezelő városrendezési tevékenységéért (Fertőszentmiklós, Fertőhomok, Hegykő, Hidegség, Fertőboz, Balf, Fertőrákos, Nagycenk, Csapod, Fertőendréd, Fertőújlak, Sopronbánfalva rendezési tervei)


    A rangos díj fél évszázados fennállása alkalmából rendezték meg 2004-ben AZ YBL MIKLÓS-DÍJ 50 ÉVE c. vándorkiállítást. A Széchenyi István Egyetem aulájában szeptember 6-17 között volt látható. A megnyitóbeszédet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke Fegyverneki Sándor távollétében Körmendy János, a Győr-Moson-Sopron megyei Építész Kamara alelnöke tartotta meg. Az építészképzést is folytató győri Széchenyi István Egyetem nevében Dr. Koppány Attila intézményfejlesztési rektorhelyettes mondott köszöntőt.

Kiállítási plakát

A kiállítás plakátja

 


A kiállítás látványterve

A kiállítás látványterve

 


A kiállítás látványterve

A kiállítás látványterve

 


A kiállítás átnézeti vázlata

A kiállítás átnézeti vázlata

  

Laptetőre
Kapcsolat