Vissza a folapraStílusokTechnikákMi a muvészet?

A romantika szobrászata

Franciaországra és Németországra jellemző a romantikus szobrászat.

François Rude: élénk vérmérséklete és nyugtalan képzelete csakhamar felülkerekedett a klasszicizmus hűvös ünnepélyességén, feszes kötöttségén. A forradalom viharát mozgalmas alkotásokkal jelenítette meg – Arc de triomphe, Marseillaise. Egyéb: Halászgyerek, Jeanne d‘Arc. Szobrain teret nyit az áradó érzelmek kifejezésének és festői hatásoknak.

David d‘Angess: hasonló utat jár mint Rude, de műveiben fékezettebb az érzelmek őszinte sodra, választékosabb az előadás, tudatosabb a beállítás. Művei: párizsi Pantheon domborművei, Philophoemen, Gyermek szőlőfürttel.

Antoin Lous Barey: közvetlen természet ábrázolás kutatója. Állatszobrok (kígyó és oroszlán, Tigris és krokodilus küzdelme, Nyugvó oroszlán).

Jean Baptiste Carpeaux: nagyszerű mitizáló, könnyed és világos csoportszerkesztő. Vérmérséklete, képzelete annyira élénk és hirtelen, hogy olykor szinte a betegességig fokozódik. A különöset akarja megalkotni, ennyiben vérbeli romantikus. Alakjait közvetlen természetességgel mintázza, mozgásuk őszinte – ebben realista. Zsáneralakok (Halászfiú), történeti csoportok (Ugolino és gyermekei), mitológiai művek (Hektor), arcképek (III. Napóleon). Főművei: Tánc dombormű, Négy világtáj.

A romantikus historizmus a német szobrászatban lángolt a legmagasabbra, de ez inkább a mennyiségre, mint minőségre vonatkozik.

A német historizmus szobrászata a barokk stílus elemeiben találta meg az eszközt. August Kiss: Tigris és lovas amazon küzdelme.

Julius Hähnel a reneszánsz elemeit elevenítette fel. (Raffaello-szobra)

Reinhold Begas: kezdetben reneszánsz később a barokk stílus alapján dolgozik. (Bismarck emlék, Bp. Központi Vágóhíd főkapujának két csoportja)

Magyarország:

Stróbl Alajos: Arany János emlékműve, Anyánk (nemes, egyszerű, a művészet anyja)

Izsó Miklós: Búsuló juhász (népi viselet, a klasszicizmus után merész újítás)

Fadrusz János: Mátyás szobra

Ligeti Miklós: Anonymus