Vissza a folapraStílusokTechnikákMi a muvészet?
Kerámia

A kerámia az athéni Keramaikosz térről kapta nevét, az ottani fazekasok telepéről. Építőanyagok, csempék, edények, díszek, szobrocskák agyagból való készítésének ősi technikája. Az agyag a földpátok elmállásából keletkezik, s vele keveredett vasvegyületek és egyéb ásványi anyagok hatására égetéskor vörös, barna, sárga színű lesz. A legfinomabb égethető agyag a kaolin, amelyből a porcelán készül.

A kerámia lelke a szobrászatnál megismert sokoldalú agyag, mely ellenállás nélkül formálódik forgástestté a fazekaskorongon, követi az alakító ujjakat s a mintázófa nyomát. Égetéskor szétválaszthatatlanul egyesül az agyag és a máz, a forma és a szín.

A kerámia a szobrászat és a festészet között foglal helyet, egybefogja a plasztikát és a színt, de a két elem egybeötvözésével végül is önálló műfajt teremt.

Míg a fazekas főleg használati tárgyakat (edényeket, kályhát) készít, addig a keramikus használati és dísztárgyakat.

A kézi formázás megkönnyítésére használják a fazekaskorongot. Az agyagtárgyakat égetés előtt szárítják, így a nedvesség egy része eltávozik, égetéskor kapja meg az edény a szilárdságát. A nem megfelelően szárított edény égetéskor a hő hatására szétpattanhat.

Az első égetést mázazás előttinek - a fazekasok “zsengélés”-nek nevezik. Az égetőkemencének több típusa ismert, a legegyszerűbbtől a legmodernebb elektromos kemencékig. Általában a második égetés előtt kerül sor az edények, tárgyak mázazására, mely a használhatóságukat, s egyben díszítésüket szolgálja.

A mázak fém-oxidok; egyik típusa az ólommáz, mely tűzben könnyen olvad, s a felületet áttetsző réteggel vonja be.

A máz alatti festésnél a sötét agyagalapot fehér, jól iszapolt, finomabb híg agyagréteggel borítják be, ez az engob vagy agyagmáz (még zsengélés előtt). Erre a sima rétegre jön a színes, festett díszítés.

A másik az ónmáz, mely fehér, tejfölszerű, átlátszatlan, sima réteget alkot száradás után a cserépedény felületén. Napjainkban egyre jobban terjed az egészségre ártalmatlan ólommentes máz alkalmazása.

A díszítés még karcolással, kavicsolással, nyomhagyással, plasztikus díszítéssel és festéssel is történhet.

Porcelán

A legfinomabb agyagból, a kaolinból készül. Kínában ezt már valószínűleg Krisztus előtt is ismerték. A kínai porcelánt 1508 körül portugál hajósok hozták Európába, s a XVI-XVII. században igen keresett és nagy értékű áru volt Európa-szerte. A porcelángyártás európai felfedezője Böttger volt, aki I. Vilmos porosz király elől menekült Szászországba, ahol mint alkimistát őrizetbe vették. Amikor Drezda környékén megfelelő anyagot sikerült találnia, hosszú kísérletezés után 1709-ben rájött a porcelángyártás titkára. A nyersanyag finomságára jellemző, hogy addig a parókák beszórására szolgáló rizspor hamisítására használták. Rövidesen megindult Meissenben a porcelángyártás.

A kaolin kiégetve fehér, áttetsző, törése kagylós, acéllal csiholva tüzet ad. Máza az alapanyaggal közel egyező és hígított alakban némileg eltérő összetételben kerül a tárgyak felületére. Magas hőfokon égetik. Díszítése lehet máz alatti (kobaltkék színben) vagy máz feletti, színes, amelyet kisebb hőfokon, kisebb kemencében égetnek az edény felületére.

Kőcserép

A kőcserép- (Steinzeug) ipar a XVI. században az Alsó-Rajna vidékén és Szász- , országban virágzott. A kőcserép acéllal sem karcolható, nagy keménységű agyagáru. Előállítása, úgy történik, hogy az itt található különleges agyagból készült tárgyak égetése közben, amikor a legmagasabb a hőmérséklet, kősót szórnak a kemencébe, amelynek gőze a felületeket fényes, nátriumszilikátos réteggel vonja be. Az alapanyag csekély vas-oxidot tartalmaz, s ez a tűzben 1200-1300 foknál megolvad, és a cserép lyukacsait teljesen kitölti. Ebből a kemény, sós mázzal ellátott anyagból többnyire kobaltkék színű korsókat és kancsókat készítettek.

Az edény felületét famintákkal előállított domborművek díszítik.

Fajansz és majolika

A fajansz (fayence) Faenza olasz városról kapta a nevét. Leggyakrabban óntartalmú, átlátszatlan, tejfelszerű mázzal látták el, amelyet fémoxidszínekkel díszítettek. Festése kétféle módon történt. Az első esetben a mázpépbe mártott edényt festették, ami nagy ügyességet kívánt. A mázt és a festést egyszerre égették ki, s így a festék a mázba olvadt, lágy színhatású lett. A második eljárás az volt, hogy az égetett mázra üvegfestékkel festettek, s ezt tokos kemencében másodszor is kiégették. Az ónmázas kerámia az ókori Kelet országaiban, Babilonban és Perzsiában volt használatos. A középkorban a mohamedán uralom alatt álló Spanyolországon át jutott el Mallorca szigetére (innen ered a majolika elnevezés), majd Itáliába. A fajansz elnevezés csak később terjedt el. Az ónmáz készítésének technikáját nem ismerték itt, Luca della Robbia kísérletezett vele, s 1442-ben ismét feltalálta. Madonnákat és gyermekeket ábrázoló majolika szobrain és domborművein márványszerű hatást ért el. A XVI. században Gubbióban dolgozott Giorgio Andreoli, aki a lüszteres máz használatát terjesztette el. Vázáinak színezése és fénye utolérhetetlen volt, annyi súlyú aranyat fizettek érte, amennyit a váza nyomott. Franciaországban Bernard Palissy kísérletezett színes mázakkal, fajansztárgyai kissé sárga színűek voltak. Mázai igen fényesek, és a színek egybeolvadása helyenként az opál és az achát fény- és színhatására emlékeztet.

Keménycserép

A keménycserepet Wedgwood angol keramikus csaknem a porcelán felfedezésével egy időben találta fel (1768). Találmánya, amelyet tiszta fehér és eléggé tűzálló anyagból készített, felülmúlta a fajanszot. Újfajta edényeit színtelen, átlátszó mázzal vonta be, s így azok hasonlítottak a porcelánhoz. A legtöbb fajanszgyár a hihetetlen gyorsan elterjedt keménycserép gyártására tért át; mert a porcelán csak dúsgazdag emberek számára volt hozzáférhető. Az időközben elterjedt kávé, tea és csokoládé fogyasztásához nem volt elég hőálló a fajansz.

(Régebben tévesen finom fajansznak, illetve kőedénynek nevezték.) Mesterségesen összeállított alapanyagból készül, melyben fontos szerep jut a mészpátnak (iszapolt kréta), a földpátnak, a kvarcnak s a fehérre égethető agyagnak. Ólomtartalmú boraxos mázzal vonják be. Az edényeket többnyire sablonok segítségével állítják elő.

Az agyagszobrocskák vizsgálata azt mutatja, hogy ez a mesterség már az őskokorban is ismeretes volt. Az újabb kőkorban az észak-amerikai indiánokhoz hasonlóan agyagból gyúrt hurkákból építették fel az edények testét. Csak a külső oldalán simították le az edényt, amit aztán a napon kiszárítottak. Később fával rakták körül, úgy égették ki, de így az edények foltosak lettek. Eleinte az ujj vagy zsinór benyomásával díszítették a tárgyakat, később karcolták vagy festették a motívumokat. Az egyiptomiak készítettek először mázas cserepeket (i. e. 600 körül). Maradtak ránk lótuszkehely alakú edények, agyaggyöngyök, sőt szobrok is.

A babiloniak és asszírok színes zománccal bevont, alakos díszű csempékkel borították épületeik falát. Agyagtáblákra vésték ékírásos szövegeiket is. A kínaiak a legjobb keramikusok közé tartoznak. Kőkorszakbeli alkotásaik alak és díszítés szempontjából egyaránt nagyszerűek. A Han-dinasztia idején (Kr.e. II. század) különösen fejlett agyagművességgel rendelkeztek. Gyakoriak a figurális ábrázolások, kis állatszobrok. Koreában az agyagművességnek szintén nagy a jelentősége. A X. századtól kezdődően majdnem kizárólagosan szeladon, repesztett zöldmázas edényeket gyártanak. A formák kissé vaskosabb volta, a motívumok javát kitevő tájképek, virág- és állatképek keresetlen egyszerűsége az agyagedényeket a koreai népművészet legszebb termékei közé emeli.

A görögök és rómaiak magas kultúrája kiterjedt az agyagművességre is. Már az égei kultúra virágzása idején is igen fejlett volt a kerámia. Szamosz szigetének fazekasmuhelyeit Homérosz is megénekelte. A görögöknél a díszítés alapján megkülönböztetünk geometrikus, fekete és vörös alakos és fehér alapú vázákat. Rendkívüli gonddal és művészettel festették vázaképeiket, amelyek a korabeli élet majdnem minden mozzanatáról tájékoztatnak bennünket. Számtalan vázát mitológiai jelenetek díszítettek. Folyadék tárolására szolgált az amfora, vízhordásra a hüdria, bor és víz keverésére a krátér, bor hutésére a pszüktér, síri áldozatok bemutatására a keskeny nyakú léküthosz, olaj tárolására az arüballosz volt használatos. Sok nép vette át a görög agyagedények formáit és díszítéseit (pl. az etruszkok). A római agyagművesség legszebb darabjai. a finom szemcséjű terra sigillatából készült edények, amelyekre nyers állapotban, kézi bélyegzők segítségével nyomták a díszítőelemeket. (Terra sigillata — pecsételt föld. Az elnevezés onnan ered, hogy az ilyen edények számára lepecsételt zsákokban kapták az egész birodalomban egy helyről a nyersanyagot.) E szép vörösre égő agyagból készültek az enyhén fényesre simított felületű mécsesek, vázák és egyéb edények, amelyekből nagyszerű darabok találhatók nálunk is az Aquincumi Múzeumban. A középkorban használati edények készültek ólommázas cserépből bár ezek az egészségre igen károsak voltak. Éppen ezért később csak kályhacsempéket készítettek belőle. A XV. századból szép zöldmázas, néha figurális díszítésű kályhacsempék maradtak fenn. A XVII. században különösen Németországban a nagyméretű, domborműves kályhacsempék terjedtek el. Az empire kortól kezdve a finomabb, könnyedebb formák váltak általánosabbakká.

Magyarországon már a kereszténység elterjedésének korából is maradtak feljegyzések a fazekasságról, de csak jóval késobb, Zsigmond és Mátyás idejéből maradtak ránk kályha- és épületdíszítő csempék. Az ásatások során előkerült kemence bizonyítja, hogy az itáliai műhelyeken kívül Budán jelentős majolikaműhely működött. A XVII. századbeli céhkorsók népművészeti hatás alatt készültek. A legszebb céhdíszedények Magyarországon az első ismert, szervezett csoportban dolgozó iparosok, a habánok keze alól kerültek ki. Ezek az anabaptista hitük miatt üldözött mesterek értékes fajanszedényeket készítettek. Iparművészetünkön ma is kimutatható a hatásuk. Művészi kivitelű edényeket gyárilag először 1743-ban állítottak elő Holicsban. A Lotharingiai Ferenc alapította gyárban fajanszedényeket, később finomabb tárgyakat, szobrocskákat, majd angol keménycserepet gyártottak. A tatai gyár 1758-tól hozott forgalomba a holicsi gyártmányokhoz hasonló termékeket. Alkotásai közül ismertebbek a rákokkal, csigákkal díszített domborművű tálak. A harmadik fajanszgyár 1781-ben létesült Budán. Porcelánt először a telkibányai fajanszgyárban készítettek az 1830-as években, és “regéci porcelán” néven hozták forgalomba 1839-ben Stingl Vince, majd Fischer Mór Herenden alapított porcelángyárat, s csakhamar kialakult ennek sokféle hatást egyesítő, mégis egyéni stílusa, amelyet a forma, a finomízlésű kézi festés és a kiváló technika harmóniája jellemez azóta is. Az 1868-ban létesített pécsi porcelángyár, amelyet Zsolnay alapított, Wartha Vince találmányával eozinlüszteres készítményeivel lett világhíres. A gyár nagy érdeme volt, hogy tudatosan törekedett sajátosan magyar iparművészeti stílus kialakítására. A Zsolnay-féle kemény pirogránitból különféle színű falburkolólemezek és épületdíszek készültek.

Külön fejezetet lehetne írni a magyar népművészet változatos formájú, technikájú és díszítésű cserépedényeiről, tálakról, korsókról, kotyogósokról stb. Karcolt díszítésen kívül főként írásos motívumok ékítik ezeket a díszedényeket és használati tárgyakat. Festésük ún. irókával történik (kis agyagedény lúdtoll folyókával).

A modern magyar kerámiamuvészet nagyszerű hagyományokra tekinthet vissza. Ez elősegíti, hogy ma is gazdagítja a lakásművészetet különféle vázáival, kisplasztikáival, tálaival stb.