Dr. Bodó Beáta

Konzultációs idő - Kedd: 9:50-11:20 C-508

MATEMATIKA 1. KÖZGAZDÁSZOKNAK
Előadás
Szerda: 8:00-9:30, D-1 - Bodó Beáta

Gyakorlatok
Hétfő: 9:50-11:20 A-204 Pestiné Rácz Éva Veronika
Hétfő: 15:20-16:50 A-101 Pestiné Rácz Éva Veronika
Hétfő: 17:10-18:40 A-101 Pestiné Rácz Éva Veronika
Kedd: 8:00-9:30, B-3 - Bodó Beáta
Kedd: 13:30-15:00, A-1 - Bodó Beáta
Kedd: 17:10-18:40 A-306 Pestiné Rácz Éva Veronika
Szerda: 11:40-13:10, B-1 - Bodó Beáta
Szerda: 13:30-15:00, B-1 - Bodó Beáta
Péntek: 11:40-13:10 C-301 Pestiné Rácz Éva Veronika

AZ ALAPDERIVÁLTAK TÁBLÁZATA
AZ ALAPINTEGRÁLOK TÁBLÁZATA

MATEMATIKA 1. KÖZGAZDÁSZOKNAK
HALMAZOK
HALMAZOK - FELADATOK
SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS
SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS - FELADATOK
FÜGGVÉNYEK - FELADATOK

SOROZATOK
SOROZATOK - FELADATOK
HATÁRÉRTÉK, FOLYTONOSSÁG
HATÁRÉRTÉK, FOLYTONOSSÁG - FELADATOK

MATEMATIKA 2. KÖZGAZDÁSZOKNAK
HATÁROZOTT INTEGRÁL
HATÁROZOTT INTEGRÁL- TÖBBI FELADAT A MÁSIK FELADATSORBAN!!!!!
IMPROPRIUS INTEGRÁL
IMPROPRIUS INTEGRÁL TÖBBI FELADAT A MÁSIK FELADATSORBAN!!!!!
MÁTRIXOK
KOMBINATORIKA
ESEMÉNYALGEBRA, VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS AXIÓMÁI
KLASSZIKUS ÉS GEOMETRIAI VALÓSZÍNŰSÉGI MEZŐ
FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS FÜGGETLENSÉG
VALÓSZÍNŰSÉGI VÁLTOZÓ, ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY
SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY, VÁRHATÓ ÉRTÉK, SZÓRÁS
NEVEZETES DISZKRÉT ELOSZLÁSOK
NEVEZETES FOLYTONOS ELOSZLÁSOK
Standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékei

BESZÁMOLÓK IDŐPONTJAI:
ELSŐ BESZÁMOLÓ: 2017. október 11., 15:15-18:00, D-1 terem

15:15- Andorka András - Horváth Áron + Vizsgakurzusos hallgatók

16:00- Horváth Attila - Novitz Tamás

16:45- Orbán Dóra - Zsombók Krisztián
1. beszámoló eredményei

1. beszámoló eredményei-vizsgakurzus

MÁSODIK BESZÁMOLÓ: 2017. november 29., 17:45-18:00, D-1 terem

PÓTBESZÁMOLÓ: 2017. december 5.
JAVÍTÓ BESZÁMOLÓ: 2017. december 6., 8:00-9:30, D-1 terem