Bodó Beáta


Konzultációs idő: csütörtök 9:50-11:2 C-508

MATEMATIKA I.:
Előadás:
Csütörtök: 13:30-15:00, E terem - Bodó Beáta

Gyakorlatok:
Hétfő: 11:40-13:10, D-207 - Bodó Beáta
Hétfő: 13:30-15:00, A-2 - Bodó Beáta
Szerda: 11:40-13:10, A-1 - Simonné Szabó Klára
Szerda: 13:30-15:00, D-201 - Nagy Hunor
Csütörtök: 11:40-13:10, D-207 - Bodó Beáta
Péntek: 11:40-13:10, A-204 - Simonné Szabó Klára

ELEMI FÜGGVÉNYEK

AZ ALAPDERIVÁLTAK TÁBLÁZATA
AZ ALAPINTEGRÁLOK TÁBLÁZATA

MATEMATIKA I.:
FELADATSOR KOMPLEX SZÁMOK
FELADATSOR FÜGGVÉNYEK
FELADATSOR SOROZATOK
FELADATSOR FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE
FELADATSOR DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS
FELADATSOR INTEGRÁLSZÁMÍTÁS
FELADATSOR PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK
További feladatok: http://www.sze.hu/~simonne/

MATEMATIKA II.:
HATÁROZOTT INTEGRÁL
HATÁROZOTT INTEGRÁL- TÖBBI FELADAT A MÁSIK FELADATSORBAN!!!!!
IMPROPRIUS INTEGRÁL
IMPROPRIUS INTEGRÁL TÖBBI FELADAT A MÁSIK FELADATSORBAN!!!!!
MÁTRIXOK
KOMBINATORIKA
ESEMÉNYALGEBRA, VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS AXIÓMÁI
KLASSZIKUS ÉS GEOMETRIAI VALÓSZÍNŰSÉGI MEZŐ
FELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS FÜGGETLENSÉG
VALÓSZÍNŰSÉGI VÁLTOZÓ, ELOSZLÁS, ELOSZLÁSFÜGGVÉNY
SŰRŰSÉGFÜGGVÉNY, VÁRHATÓ ÉRTÉK, SZÓRÁS
NEVEZETES DISZKRÉT ELOSZLÁSOK
NEVEZETES FOLYTONOS ELOSZLÁSOK
Standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékei

BESZÁMOLÓK IDŐPONTJAI:
ELSŐ BESZÁMOLÓ: 2016. március 9., 15:30-18:00, D-1 terem
MÁSODIK BESZÁMOLÓ: 2016. április 27., 18:00-20:30, D-1 terem
PÓTBESZÁMOLÓ: 2016. (13. hét) megegyezés szerint
JAVÍTÓ BESZÁMOLÓ: 2016. május 4., 17:30-19:30, D-1 terem