Szerkezet-építőmérnöki MSc szak tartószerkezetek specializáció

indítása 2018 őszén a győri Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem ÉÉKK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszéke megkapta az engedélyt a Szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak tartószerkezetek specializáció 2018/2019 tanév I. félévében (2018. szeptember 1.) törtnő indítására.

A szak a BME által alapított nappali szak, tematikája a BME szakalapító tematikáját követi. A három féléves képzés első két félévében elméleti tárgyak és az iparhoz szorosan kötődő gyakorlati képzés történik, majd a 3. félév diplomaterv készítéssel és annak védésével zárul.

A képzés folyamán a 90 kreditet kell teljesíteni, amiből 20 kredit a diplomaterv. A képzési ismeretkörei a következők:

Matematika építőmérnököknek

Szerkezetek mechanikája

Mérnöki fizika és anyagismeret

Gazdasági és humán ismeretek

Tartószerkezeti projekt

Különleges tartószerkezetek

Innovatív tartószerkezetek

Szerkezetek tervezése

Különleges technológiák

Diplomamunka

A képzés a hasznosítható elméleti ismeretek mellett kiemelten kezeli a gyakorlati képzést. Nagy hangsúlyt kapnak a modern számítógépes módszerek és alkalmazások. A képzésben az iparral való együttműködésnek kulcsszerep jut, neves magyar tervezők, kivitelezők és menedzserek adják át tudásukat és tapasztalataikat.

A nappali képzés messzemenőkig figyelembe kívánja venni a hallgatók élethelyzetét. Ezt oktatás- módszertani oldalról a következő eszközök és módszerek alkalmazásával kívánjuk elérni: hetente két (három) napra koncentrált kontaktórák; tömbösített tantárgymenet; virtuális előadások és konzultációk (virtuális egyetem).

Érdeklődés, kérdés esetén kérjük az alábbi oktató kollégák megkeresését:

Dr. Papp Ferenc egy. tanár, tanszékvezető, szakfelelős (papp.ferenc@sze.hu)

Dr. Szép János egy. docens, okt. dékánhelyettes (szepj@sze.hu)

www.felvi.hu

Széchenyi István Egyetem ÉÉKK

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

SZERKEZETÉPÍTÉSI ÉS GEOTECHNIKAI TANSZÉK

Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 9007 Győr, Pf. 701

Tel.: +36-96-503-440 Fax: +36-96-503-440 E-mail: info@sze.hu Web: http://se.sze.hu