Vissza a főlapraStílusokTechnikákMi a művészet?
előzőkövetkező

Leonardo művészi törekvései

Leonardo da Vinci (1452-1519) nem csak a reneszánsz kor egyik legnagyobb művésze, hanem a legsokoldalúbb lángész is, aki valaha élt.

Leonardo gyermekként nem sok érdeklődést mutatott a tanulás iránt, nem is járt ki sokHarcosfej iskolát, rajzkészsége azonban hamar megmutatkozott. Verrocchio tanítványa lett. A reneszánsz kora volt ez: a gondolatok, a fantázia szárnyaló felszabadulása a több évszázadon át tartó szellemi tespedés alól. A keresztény tanok mellett az emberiség végre felfedezhette magának az ókort: a tudni vágyást, a nevetés felszabadító erejét, a bölcsességet.

Érdeklődése az akkor ismert tudományok minden területére kiterjedt. Az anatómia és a geológia a szenvedélyei közé tartozott, nagy álma pedig az emberi erő segítségével történő repülés volt. Viszonylag kevés nagyszabású festményt fejezett be.

GiovinettaFirenze mellett született (Vinci), de nagyra törő művészi vállalkozásainak színhely Milánó volt. Utolsó éveit Franciaországban töltötte.

Mestere Verrocchio volt. Sokat tanult a nála töltött évek alatt (10 éves korától 20-ig). Firenzében Leonardo kapcsolatba került mindazokkal a tudósokkal, akiknek új eszméi és gondolkodása fokozatosan átformálta a reneszánsz Itália intellektuális világát.

Firenzében kevés megbízást kapott. Itteni leghíresebb alkotása a befejezetlen Háromkirályok imádása.Tanulmány

Az 1470-es években sok időt töltött a Mediciek szolgálatában, sok hadi eszközt talált fel.

1482-ben Milánóba utazott. Elkezdte a sziklás Madonnát, egy hatalmas ágaskodó ló szobrát is megakarta csinálni, de egyik sem készült el. Megfestette az Utolsó vacsorát de új festéket alkalmazott és a kép néhány év múlva elkezdett lehámlani. Elkezdte írni az értekezés a festészetről című könyvét.

Nem tudott semmire sem ránézni anélkül, hogy ne akarta tanulmányozni, akár növényről, akár a víz mozgásáról volt szó. Érdeklődött az emberi anatómia iránt, elmélyedt a boncolásban.

Elkezdett várostervezéssel is foglalkozni. Terveket készített tengeralattjáróra, tankra, helikopterre.

1499-ben elhagyta Milánót és visszatért Firenzébe. 1502-ben elhagyta ismét a várost ésMona Lisa beáll Cesare Borgia szolgálatába. Cesare hadjáratokat folytatott Itália középső részén és szüksége volt egy katonai mérnökre. Kitérője után Leonardo visszatért Firenzébe és újra művész lett. Megalkotta a Mona Lisat. Az anghiari csata egyik jelenetét.

Milánóba ment ahol ismét az anatómiával foglalkozott. Majd Rómába később pedig I. Ferenc francia király udvarába ment. Bal keze részlegesen megbénult.

 

Festőként Leonardo nemcsak a látható külsőt szerette volna ábrázolni, de érzelmeket is - “a gondolatok áramlását”. Ez a megközelítési mód változtatta át a hatalmas művészt mesteremberből lángelmévé.

Fennmaradt művészi alkotásai meglehetősen szerény bizonyítékai széles körben elterjedt és fényesen ragyogó hírnevének. Alig egy tucat festményt tekinthetünk az övének.Szent Anna harmadmagával

Egyedül megalkotta a zseniális művész fogalmát. Leonardo számára a festés legalább annyira az elme, mint a kéz munkájából állt. Annak hogy rajzai számbelileg felülmúlják festményeit, oka az, hogy oly intenzíven foglalkozott a művészet intellektuális kérdéseivel. Úgy gondolta, hogy a festőnek két dolgot kell ábrázolnia: az embert és “elméjének gondolatait”. Az előbbi - a külső megjelenítése- Leonardonál valósághű. Az utóbbi - a személyiség feltárása mozdulatokon és arckifejezéseken keresztül - már sokkal bonyolultabb. Miután Leonardo megoldotta a kompozíció és jellemábrázolás problémáját a rajzokon a munka befejezése már nem volt számára érdekes. Lassan száradó festéket akart kifejleszteni, de nem sikerült és így freskói leváltak a falról.

Leonardo képei Az anghiari csata kivételével mindAngyali üdvözlet vallási témájú vagy arckép. Rajzait nem csak előtanulmányként használta, hanem tudományos kutatásainak is ezek voltak eszközei. Ő volt kora legtermékenyebb műszaki rajzolója.