Vissza a folapraStílusokTechnikákMi a muvészet?

Történelme
Kultúra
Építészet
Festészet
Szobrászat

A római kultúra

A római jellem erősen eltért a görögtől. Jellemzői a gyakorlatiasság, a katonás egyszerűség és szigor, a durvább ízlés, a takarékosság, a fényűzés és pompa kerülése. Az idő múlásával, görög hatásra, a császárkorra erősen megváltozott.

Vallás:

A római kultúra egyik alapja a vallás.
Az ősitáliai népek és az etruszkok isteneit vették át, melyek később azonosultak a görög istenekkel. A számtalan isten az emberi tevékenységek minden területén őrködött. Isteneikkel való kapcsolatukat a do ut des jellemezte vagyis adok, hogy adj. Az áldozatokat ellenszolgáltatásként mutatták be. Kereskedelmi kapcsolat.

Irodalom

Próza: történetírás, tudományos értekezés, retorika. A római történetírás atyja Livius (a város alapításától saját koráig, Kr.e. I. századig írta le Róma történelmét). Iulius Caesar hadjáratait írta le.
Egyik legnagyobb szónok Cicero volt.
A római kultúra aranykora Augustus idején volt. Vergilius, Ovidius és Horatius.
A legnagyobb római történetíró Tacitus volt.

.