Széchenyi István Egyetem
Európa-tanulmányi Központ

 

 

Pályázatírás és pályázati menedzsment az Európai Unióban tanfolyam
tananyagai

 

Vissza a főoldalra!

1. modul A projekttervezés alapjai, a jó projekt ismérvei
            1/1. prezentáció   A projekttervezés alapjai, a jó projekt ismérvei (ppt)
            1/2. prezentáció   Projektmenedzsment fogalma (ppt)
            1/3. prezentáció   A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap működése (ppt)

2. modul
A projekttervezés módszertana
            2/1. prezentáció   A projekttervezés módszertana (ppt)
            2/2. prezentáció   Közösségi Kezdeményezések / LEADER+ (ppt)
            2/3. prezentáció   Közösségi Kezdeményezések / INTERREG (ppt)
            2/4. prezentáció   Közösségi Kezdeményezések / EQUAL (ppt)
            2/5. dokumentum Equal esettanulmány, DIANE, angol (doc)
            2/6. prezentáció   Kohéziós Alap Magyarországon 2004-2006. (ppt)
            2/7. dokumentum Pályázati útmutató minta KIOP 2004 1.7.0f (doc)

3. modul
A projekttervezés lépései
            3/1. prezentáció   A projekttervezés első lépései (ppt)
            3/2. prezentáció   A kormányzati tervezés módszertana (ppt)
            3/3. dokumentum Pályázati adatlap minta GVOP 2.1.2. (pdf)

4. modul
Pénzügyi tervezés, munkaerő-szükséglet tervezés
            4/1. prezentáció   Projektek operatív tervezése (ppt)
            4/2. prezentáció   ÁFA-számítási útmutató (pdf)

5. modul
Horizontális elvek érvényesítése
            5/1. prezentáció   Horizontális elvek érvényesítése (ppt)

6. modul
A pályázatkészítés lépései, az űrlap kitöltése
            6/1. prezentáció   Az űrlap kitöltése, a mellékletek csatolása (ppt)
            6/2. dokumentum Pályázati adatlap minta GVOP 2.1.1. (pdf)

7. modul
A támogatási szerződés megkötése
            7/1. dokumentum 2004. évi európai uniós pályázatok rövid leírása (pdf)
            7/2. prezentáció   A támogatási szerződés megkötése (ppt)

8. modul
A pénzügyi megvalósítás, közbeszerzések lebonyolítása
            8/1. prezentáció   Projektek pénzügyi megvalósítása (ppt)
            8/2. prezentáció   Közbeszerzési feladatok (ppt)
            8/3. dokumentum Közbeszerzési nyilatkozat minta AVOP (doc)
            8/4. dokumentum Közbeszerzési útmutató minta, rövid (doc)

9. modul
Tájékoztatási és monitoring feladatok, az ellenőrzések
            9/1. prezentáció   Téjékoztatási, monitoring és ellenőrzési tudnivalók (ppt)
            9/2. prezentáció   GVOP pályázatkezelés, pályázatok tipikus hibái, pályázói sikertényezők (ppt)

10. modul
A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok
            10/1. prezentáció   Nemzeti Fejlesztési Terv és Operatív Programok (ppt)
            10/2. dokumentum Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve, 2004-2006. (doc)

11. modul
Aktuális pályázati kiírások, vizsgafelkészítés
            11/1. prezentáció   Radványi Bálint (Regionális Támogatás-közvetítő Kht.) előadása a pályázatkezelésről (ppt)

A félév során elsajátítandó kulcsfogalmak:

Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, közösségi kezdeményezések, partnerség, programozás, koncentráció, szubszidiaritás, addicionalitás, Közösségi Támogatási Keret, Nemzeti Fejlesztési Terv, Programkiegészítő Dokumentum, Operatív Program, Irányító Hatóság, Monitoring Bizottság, projektmenedzser, stakeholder-elemzés, PCM, LogFrame, problémafa, célfa, intervenciós logika, kockázatelemzés, indikátorok, SMART-kritériumok, monitoring, nyomon követés, önerő, jelenérték, jövedelmezőségi index, támogatási intenzitás, szakértői időigény, érzékenységvizsgálat, horizontális célok, esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, pályázati űrlap, pályázati útmutató, elfogadott biztosíték, kedvezményezett, támogatási szerződés, előlegfizetés, utófinanszírozás, közbeszerzési értékhatár, tájékoztatási útmutató, előrehaladási jelentés, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadó szolgáltatás


Tantárgyprogram