Vissza a főlapraStílusokTechnikákMi a művészet?


A gótikus építészet Francaiországban

A burgundiai és normandiai késô román építészet elemit, a csúcsívet, a bordás kereszt- és hatsüveges boltozatot és kéttornyos nyugati homlokzatot átvéve fejlesztik ki a kor törekvéseit megvalósító új, vázas felépítésű templomtípust.

A stílus jellegzetességei elôször a Párizs melletti Saint-Denis apátság Karoling kori templomának, a francia királyok temetkezései helyének átépítésénél figyelhetôk meg.1237-ben kéttornyos, három kapuzatos, rózsaablakos fôhomlokzat építését kezdik, majd 1240-44-ben új szentély épül.

Ezzel megvalósult az elsô vázas felépítésű gótikus téregyüttes. A gyors egymásutánbanNotre-Dame következô székesegyház-építkezéseken forrnak ki a francia katedrális-gótika jellegzetességei. A három- vagy öthajós hossz- és keresztházból és kápolnakoszorús körüljárójú Chartresi székesegyházszentélybôl összetett alaprajz; a bazilikális, vázas, támpilléres-támíves felépítés, csúcsíves, bordás keresztboltozatos lefedéssel; a fôhajó oldalfalainak három- vagy négyszintes, trifórium-folyosós, erôsen áttört kialakítása és a kéttornyos fôhomlokzat szerves kompozíciója és elemei: a hármas kapuzat, a rózsaablak és a királygaléria.

A Notre-Dame székesegyház kiforrott szerkezeti rendszerével,Reims-i székesegyház jól áttekinthetô, világos belsô terével, nyugodt, kiegyensúlyozott homlokzataival és gazdag szobordíszével a korai gótika egyik legszebb emléke.

A chartresi székesegyház kiforrott tér- és tömegalakításával mintaképe lett a késôbbi székesegyházaknak. Művészi érétkét, szépségét gazdag szobordísze és üvegfestményi fokozzák.

Amiens-i székesegyházA reimsi székesegyház mind belsô terével, mind külsejével a francia gótika legharmonikusabb alkotása.

A francia katedrális-gótika fejlôdése az amiensi székesegyház végsôkig kiérlelt belsô téralakításában, szerkezeti és formai megoldásában éri el csúcspontját.

Dél-Franciaországban a nagy katedrálisok mintájára épülô székesegyházak mellett a helyi hagyományok és adottságok azoktól erôsen eltérô templomok típusát hozták létre. Téglafalazatú, zárt tömegű, kevéssé áttört homlokzatú, gyakran egyhajós épületek, amelyek a katedrális-gótikának csak elemeit, így a csúcsívet és a bordás keresztboltozatot veszik át. (Albi-székesegyház)


A gótikus építészet
Anglia
Itália
Németország
Közép- és Kelet-Európa
Ausztria
Csehország
Lengyelország
Magyarország