Vissza a főlapraStílusokTechnikákMi a művészet?


A gótikus építészet Németországban

Németországban a gótika a XIII. század közepétôl kezdve terjed el, és a XVI. század elejéig virágzik. A már kiforrott francia gótikát veszi át.Szent Erzsébet-templom

A XIII. század végére kialakulnak a stílus sajátos helyi Lübeck: Mria-templomvonásai. Így a körüljárós kápolnakoszorús szentélyek mellett a fô-, gyakran az oldalhajók végéhez is egyszeru, sokszögzáródású szentélyeket építenek. A bazilikális felépítésnél csökken a fô- és az oldalhajók magasságkülönbsége, és álbazilikális templomik is épülnek.

A keresztboltozatokat háló- és csillagboltozatok, majd a legkésôbbi szakaszban két irányban hajlított bordázatú boltozatok váltják fel.

marburgi Szent Erzsébet-templom
kölni dóm
lübecki Mária-templom

A gótikus építészet

Franciaország
Anglia
Itália
Közép- és Kelet-Európa
Ausztria
Csehország
Lengyelország
Magyarország